Teambegeleiding

AMBire begeleidt teams bij problemen en bij het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden.
AMBire verrichtte eerder teamtrainingen bij Schiphol, de Gemeente Utrecht, RIBW
Kennemerland, verschillende basisscholen, BSO's en TSO's.

Problemen binnen teams gaan vaak over samenwerking. Over communiceren en feedback geven. Niet alleen de inhoud, maar ook de manier waarop iets gezegd wordt, is heel bepalend voor de sfeer in een team en de kwaliteit van de samenwerking. 

Beide kanten komen aan de orde in de op maat gemaakte programma's. De kracht van AMBire
zit in het vaststellen van de beginsituatie van het team. Van daaruit wordt het team in
beweging gezet.

Ook is het mogelijk nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en/of nieuwe methoden te implementeren. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

- implementeren van intervisie
- feedbacktrainingen
- conflicthantering
- persoonlijke effectiviteit
- communicatietraining