Wat heb je nodig om aan de (veranderde) eisen, de (nieuwe) doelstellingen van je organisatie te voldoen. Jarenlang heb je uitstekend gefunctioneerd, je kende je vak, je wist hoe je de klant moest benaderen en behandelen. Maar een veranderende wereld dwingt haar mensen en instellingen tot een innoverende opstelling. AMBire-coaching helpt je het geëffende pad te verlaten en de nieuwe, nog braak liggende weg in te slaan.

Zelfreflectie
Een eerste stap op weg naar verandering is de bewustwording van je functioneren tot nu toe. Veel daarvan zal een automatisme geworden zijn. Maar welke kennis gebruikte je eigenlijk en welke werkwijze hanteerde je? Welke houding nam je aan tegenover klanten, collega's en de organisatie in haar algemeen. Met andere woorden: waardoor was en ben jij zo'n gewaardeerde kracht? Deze zelfreflectie is de eerste stap naar het kunnen aanpassen aan de veranderde werkomstandigheden.

Keuzemogelijkheden creëren
Het einddoel van AMBire-coaching is dat je zelfstandig jouw keuzes kunt maken. Uiteraard kunnen deze zeer variëren: je kunt je willen aanpassen, maar je beslissing kan ook inhouden dat je een geheel andere, meer voor jou geschikte werkomgeving gaat zoeken. AMBire brengt je allereerst terug naar de rotonde, naar de plaats waar je weer een helder zicht op je mogelijkheden hebt. Spelenderwijs heeft je zelfreflectie geleid tot een toegenomen zelfinzicht. Om je de houding te verschaffen die het je mogelijk maakt nieuwe keuzes te durven maken, leer je een aantal ondersteunende trucs en technieken kennen. Handvatten die een nieuwe handelwijze mogelijk maken.

En daarna?
In de oude werksituatie was jij een gewaardeerde kracht. Nu de omstandigheden zich wijzigen, kun je op een positieve wijze invulling geven aan de nieuwe eisen die de organisatie aan jou stelt. Daarbij kun je denken aan kennisaspecten: je besluit dat je een cursus Chinees gaat volgen. Maar het kan ook zijn dat je werkwijze empatischer van karakter moet worden. Of dat je je kritischer moet opstellen tegenover collega's. Je kunt de benodigde stappen nemen die ertoe leiden dat jij een gewaardeerde kracht blijft.
 

 

 

 

 Registraties:

* (Leer)Supervisie

  

* Onderwijs / Training